Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Karjeras izvēlē palīdzēs skolotāja Elīna Krūma

  Karjeras izvēlē palīdzēs skolotāja Elīna Krūma

  Lai uzlabotu skolēnu zināšanas par nākotnes karjeras iespējām, Nīcas novads piedalās Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Tā ietvaros tiek izveidota amata vieta „pedagogs-karjeras konsultants” uz 0,3 likmēm, kas līdz 2020. gada augustam strādās ar Nīcas, Rudes, Rucavas un Sikšņu skolu 1.-12. klases audzēkņiem, iepazīstinot ar dažādām profesijām – rīkojot tikšanās, dodoties ekskursijās uz uzņēmumiem u.tml. Karjeras konsultanta pienākumus pēc apmācībām veiks skolotāja Elīna Krūma. Pašvaldības līdzekļi būs nepieciešami tikai transporta nodrošināšanai.


  Lieldienas Nīcā!

  Lieldienas Nīcā!

  17. aprīlī no pulksten 10 visi aicināti Nīcas centrā pie novada domes un Tūrisma informācijas centra uz Lieldienu aktivitātēm. Būs Lieldienu tirdziņš, radošās darbnīcas, vizināšanās zirga mugurā un koncerts.


  Priecājamies!

  Priecājamies!

  Darbu Nīcas novada domē par pieaugušo izglītības metodiķi uzsākusi Kristīne Kopštāle. Viņas pārziņā ir ne vien apmācību orgnizēšana pieaugušajiem, bet arī sadarbība ar Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajiem centriem, un Jauniešu centru. Jaunā darbiniece ir apmeklējusi visas minētās pašvaldības struktūrvienības, iepazinusies ar to darbiniekiem un aktīvistiem, ir apņēmības pilna darboties.


  Piesakies brīvprātīgajam darbam Rumānijā

  Piesakies brīvprātīgajam darbam Rumānijā

  Biedrība "Radi Vidi Pats" (Liepāja) meklē vienu brīvprātīgo Eiropas brīvprātīgajam darbam Rumānijā posmā no 1.05.2017.-31.10.2017.

  Projekts dod lielisku iespēju iepazīt citas kultūras un valstis! Vairāk informācijas Nīcas jauniešu centrā, vai zvanot pa tālruni 28808703


  Jaunieši, noteikti jāpiedalās!

  Jaunieši, noteikti jāpiedalās!

  LTV Ziņu dienests uzsācis akciju, dodoties uz visiem 110 Latvijas novadiem un 9 pilsētām, lai uzklausītu iedzīvotājus.  TV viesošanās Nīcā 1. aprīlī pulksten 13.00 Skolas un Bārtas ielas krustojumā. Iedzīvotājus uzklausīs žurnāliste Odita Krenberga.