Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Apstiprina novada stratēģiju darbam ar jaunatni

  Apstiprina novada stratēģiju darbam ar jaunatni

  Pašvaldības deputāti domes sēdē apstiprināja Nīcas novada stratēģiju darbam ar jaunatni 2016.-2023. gadam, ko izstrādāja pieaugušo izglītības metodiķe Diāna Ansule un jaunatnes lietu speciāliste Anete Lankovska. Darbs pie izstrādes tika uzsākts pagājušā gada maijā, iesaistot ne vien Nīcas centra, bet arī tālāko ciemu jauniešus. Jaunais dokuments dos iespēju strādāt plānveidīgi, pa soļiem vadoties pēc rīcības programmas, kā arī sniegs papildus iespējas, startējot projektu konkursos.

  Stratēģija pieejama šeit: http://www.nica.lv/apstiprina-strategiju-darbam-ar-jaunatni/


   


  Aicinājums piedalīties debašu apmācībās!

  Aicinājums piedalīties debašu apmācībās!

  Mums, Latvijas Debašu asociācijai “QUO tu domā?”, ir patiess prieks uzaicināt jūs uz bezmaksas debašu apmācībām, kuras šā gada 5. martā rīkojam Liepājā. Apmācības paredzētas Kurzemes reģiona jauniešu interešu centru, debašu klubu, skolu un citu organizāciju pārstāvjiem, vadītājiem un aktīvistiem, visiem, kuru organizāciju biedri ir ieinteresēti debašu prasmju apgūšanā vai arī lolo ieceri dibināt debašu klubu savas organizācijas ietvaros.


  Jauniešu dienas 2016 video


  Aicinām jauniešus piedalīties apmācībās par starpkultūru izglītību!

  Aicinām jauniešus piedalīties apmācībās par starpkultūru izglītību!

  Apmācību mērķis ir sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par starpkultūru izglītību un veidot prasmes iniciatīvu attīstīšanā, sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Apmācības notiks no 2016. gada 19. februāra - 21. februārim viesnīcā "Rezidence", Vandzenē, Vandzenes pagastā, Talsu novadā. Pieteikšanās apmācībām šeithttp://ejuz.lv/starpkulturam, pieteikšanās termiņš 10. februāris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 12. februārim.


  Aicinām jauniešus piedalīties apmācībās par sociālajiem medijiem!

  Aicinām jauniešus piedalīties apmācībās par sociālajiem medijiem!

  Apmācību mērķis ir sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par sociālo mediju izmantošanu un attīstīt prasmes, kā tos izmantot aktīvai līdzdalībai. Apmācības notiks no 2016. gada 4. – 6. martam viesu namā "Virkas muižā, "Virkas ielā 27, Kuldīgā. Pieteikšanās apmācībām šeit: http://ejuz.lv/kurzemesocmediji, pieteikšanās termiņš 23. februāris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 25. februārim.