Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Latvijā tiks ieviesta neformālās izglītības jaunatnes darbā atzīšanas sistēma

  Eiropas Savienības ieteikums nosaka, ka līdz 2018.gadam dalībvalstīm jāveic pasākumi neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanai. Šis punkts ir iekļauts Izglītības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam, nosakot Youthpass ieviešanu nacionālā līmenī.

  No 9. līdz 10. novembrim Jūrmalā notika Nacionālais forums „Neformāls un atzīts”, kas bija nākamais svarīgais solis neformālās izglītības atzīšanas procesā. Forums pulcēja 250 jaunatnes darbiniekus, izglītības iestāžu, pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju aktīvistus un jauniešus, kuri iepazinās ar JSPA vīziju neformālās izglītība atzīšanas procesa ieviešanai un kopīgi izstrādāja ieteikumus neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atzīšanai un pielietojumam darba tirgū.

  Šobrīd JSPA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir uzsākušas aktīvu darbu pie tā, lai uzlabotu neformālās izglītības kvalitāti jaunatnes jomā un ieviestu neformālās izglītības atzīšanas sistēmu nacionālā līmenī. JSPA priekšlikums ir neformālās izglītības atzīšanas sistēmu Latvijā balstīt uz Eiropas Komisijas dokumentu Youthpass bāzes, kas ir neformālās izglītības programmas „Erasmus+ Jaunatne darbībā” apgūto kompetenču atzīšanas dokuments. Šādu dokumentu par dalību starptautiskās apmācībās, jauniešu apmaiņās un Eiropas Brīvprātīgajā darbā jau ir saņēmuši 13 000 Latvijas jaunieši un jaunatnes darbinieki.


  Izvēlamies Jauniešu galvaspilsētu 2017.


  Līdz šī gada 23. novembrim ikvienam ir iespēja nobalsot par konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” finālistiem. Konkursa fināla balsojumā piedalās Liepājas un Ventspils pilsēta, kā arī Ogres novads. Balsojumu ir iespējams veikt jaunatneslietas.lv mājas lapā vienu reizi diennaktī.

  Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2017 statusa ieguvēja noteikšanā tiks ņemts vērā žūrijas vērtējums un sabiedrības balsojuma rezultāti. Balstoties uz konkursa nolikumu: "Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu publiskā balsošanā tīmekļa vietnē, papildus vērtēšanas komisijas vērtējumam saņems 3 (trīs) punktus, otrā vietā ierindotais pretendents papildus vērtēšanas komisijas vērtējumam saņems 2 (divus) punktus, trešā vietā ierindotais pretendents papildus vērtēšanas komisijas vērtējumam saņems 1 (vienu) punktu."

  Vērtējot pašvaldību saņemtos pieteikumus, konkursa vērtēšanas komisija pārliecinājās, ka tie ir interesanti un saistoši, tādi, kas apliecina darba ar jaunatni kvalitāti un nozīmību. Būtiski uzsvērt, ka viens no konkursa mērķiem ir tāds, lai tiktu nodrošināts darbs ar jaunatni ilgtermiņā. Izglītības un zinātnes ministrija vēl veiksmi finālā iekļuvušajām pašvaldībām – Liepājas un Ventspils pilsētām, kā arī Ogres novadam, un aicina visus aktīvi balsot par to kandidatūru, kas, Jūsuprāt, ir visvairāk pelnījusi kļūt par nākamā gada jauniešu galvaspilsētu. Tāpat ministrija izsaka lielu pateicību Jūrmalas, Daugavpils un Nīcas novada pašvaldībām par dalību konkursā, vēlot, lai šis brīdis kļūst par atspēriena punktu darba ar jaunatni vēl straujākai attīstībai.

  Konkursa uzvarētājs visa gada garumā kļūs par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem. Tāpat uzvarētājs saņems goda plāksni ar uzrakstu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” un ceļojošo kausu ar uzrakstu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”.


  Jaunieši iegūst zināšanas

  28. oktobrī Nīcas Jauniešu centra aktīvistes Everita Kozule un Nikola Paula Stase devās uz trīs dienu apmācībām “Uzņem apgriezienus”, kuras norisinājās Talsu novadā, Vandzenē. Šīs bija pēdējās šāda veida apmācības Latvijas Šveices sadarbības programmā.

  Apmācību mērķi bija veidot izpratni par uzņēmīgumu un sniegt praktiskus rīkus uzņēmīguma praktizēšanai ikdienā, stiprināt pašiniciatīvu, neatlaidību un atbildības izjūtu par ideju īstenošanu, pilnveidot zināšanas par jauniešu ideju īstenošanas iespējām, iesaistoties projektos, uzņēmējdarbībā.

  Jaunietes no apmācībām atgriezās ideju un uzņēmīguma pārbagātas, atzīstot, ka apmācības devušas ne tikai vielu pārdomām, bet arī jaunas idejas un iespējas, kā arī projektus, kuri tiks realizēti tuvākajā laikā, sadarbojoties ar pārējiem jauniešiem, kurus iepazinušas apmācībās.


  No svecītēm veidosim Latvijas kontūru un Saules zīmi!

  No svecītēm veidosim Latvijas kontūru un Saules zīmi!

  18. novembrī visi Nīcas novada iedzīvotāji tiek aicināti kopīgi sveikt Latviju dzimšanas dienā, iesaistoties radošā akcijā – no svecītēm veidot Latvijas kontūru un Saules zīmi. Aktivitāte norisināsies pretī Nīcas novada domes ēkai sākot no plkst. 17.30. Tajā var iesaistīties arī pirms došanās uz svētku pasākumu Nīcas kultūras namā. Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot jau gatavas svecītes ar vāciņu vai izgatavot tās paši, ieliekot svecīti burciņā. 


  Nīcas jauniešu centrā notiks spāņu valodas kursi iesācējiem

  Nīcas jauniešu centrā notiks spāņu valodas kursi iesācējiem

  Nīcas jauniešu centrs piedāvā Nīcas iedzīvotājiem apgūt spāņu valodas pamatus. Pirmā nodarbība trešdien, 16. novembrī, plkst. 17:30. Spāņu valodu pasniegs Ramon Perez Gonzalez. Laipni gaidīti visi interesenti!

  Nīcas jauniešu centrs pagājušā gada sākumā ir nokārtojis akreditāciju un saņēmis Eiropas savienības programmas "Erasmus+" projektu veida "Eiropas brīvprātīgais darbs" uzņēmējorganizācijas statusu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Bērnu un jauniešu biedrību "Liepājas jaunie vanagi".